NÕUSOLEK TEABE SAAMISEKS VÕÕRKEELSENA

Nõusolek teabe saamiseks võõrkeelsena sh vene keeles, inglise keeles, soome keeles, saksa keeles, ….

Teie poolt soovitud reisiteenuste osutamine toimub väljaspool Eesti Vabariiki sh välismaiste reisiteenuste osutajate poolt. Seetõttu on Teile jagatav teave osaliselt võõrkeeles s.h. inglise keeles, soome keeles, saksa keeles, prantsuse keeles, hispaania keeles, rootsi keeles. Piiratud võimaluste juures ei ole kogu teabe tõlkimine Teie jaoks eesti keelde võimalik. Hoidmaks ära keelelisi arusaamatusi lepingu täitmisel, soovime, et annaksite oma nõusoleku teabe andmiseks ka võõrkeelsena s.t. eesti keelse tõlketa. Kinnitame, et kui saadetud teabe osas tekib küsimusi, oleme koheselt valmis päringupõhiseid selgitusi jagama. Teil on olemas piiratud võimalus nõusolek tagasi võtta, kuid sellega kaasneb lepingu täitmise võimatus ja lepingu üles ütlemine ning reisiteenuse annulleerimisega seotud kulude hüvitamise kohustus vastavalt Teile teatavaks tehtud tingimustele.